موضوع خبر : سایر

عنوان خبر : زیبایی بلورهای برف (1)

تاریخ : 1389/10/20تعداد بازدید : 1775


با شروع بارش برف در بیشتر مناطق ایران، شبکه آزمایشگاهی هم تصمیم گرفته که تعدادی از تصاویر میکروسکوپی از بلورهای زیبای برف رو به نمایش بگذاره تا همه از دیدن آنها لذت ببرند و قدرت بی‌انتهای خداوند را به تماشا بنشینند.
در این خبر، تصاویری که با استفاده از میکروسکوپ استریو تهیه شده‌است، ارایه می‌شوند. در روزهای آینده، تصاویر تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ارایه خواهند شد. این تصاویر با کیفیت بالا در اختیار شما قرار داده شده‌اند. برای دیدن تصاویر با کیفیت بالا، روی آنها کلیک کنید.

Snow_Stereo_Images
تصویر بلور برف شش ضلعی با شاخه‌های جداگانه؛ بزرگنمایی 40برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر شاخه‌ی بلور شش ضلعی برف؛ بزرگنمایی 80برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر یکی از بخش‌های بازوهای بلور برف؛ بزرگنمایی 160برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر استریو از صفحه‌ی بلوری C شکل ثانویه، که روی یک سطح یک بلور برف رشد کرده‌است؛ بزرگنمایی 1000برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر استریو از بلور برف به شکل یک بشقاب شش ضلعی با شاخه‌های جداگانه؛ بزرگنمایی 100برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر بلور برف با شاخه‌های گسترده و حفره‌ی مرکزی که احتمالا هسته‌ی اولیه‌ی بلور یخ، از این مکان ایجاد شده‌است؛ بزرگنمایی 100برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر دانه‌های برف، که از اجتماع دانه‌های شش ضلعی شکل گرفته‌است. نوع بلورهای برفی که شکل می‌گیرد، به دما و رطوبت بستگی دارد که برف در زمان پایین آمدن، در لایه‌های مختلف جو با آنها روبرو است؛ بزرگنمایی 100برابر

Snow_Stereo_Images
تصویر استریو از بلور برف نامنظم؛ بیشتر بلورهای برف به دلیل برخورد با شرایط آب و همایی مختلف در زمان پایین آمدن، کاملا متقارن نمی‌شوند؛ بزرگنمایی 100 برابر

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو